Движение за права и свободи

45-о Народно събрание

Съществувала от до (26 дни)


Мустафа Сали Карадайъ

Избран от МИР #30: Шумен

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Кирилов Цонев

Избран от МИР #6: Враца

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Халил Реджепов Летифов

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хамид Бари Хамид

Избран от МИР #30: Шумен

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Адлен Шукри Шевкед

Избран от МИР #9: Кърджали

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мукаддес Юсуф Налбант

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Мастън Османов Мастънов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Сезгин Юсеин Мехмед

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Ахмед Реджебов Ахмедов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Байрам Юзкан Байрам

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Бюрхан Илиязов Абазов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Велислава Иванова Кръстева

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Джейхан Хасанов Ибрямов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Иванов Аврамов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Елхан Мехмедов Кълков

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ерджан Себайтин Ебатин

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ешереф Кязим Ешереф

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Имрен Исметова Мехмедова

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ихсан Халил Хаккъ

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рушен Мехмед Риза

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Севим Исмаил Али

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Сергей Манушов Кичиков

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тунджай Рамадан Йозтюрк

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хайри Реджебов Садъков

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хасан Ахмед Адемов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хатидже Мехмедова Георгиева

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цветан Иванов Енчев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Юмер Мустафа Хамза

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .