Хасан Ахмед Адемов

Дата на раждане:

Семейно положение:женен
Категория професия:лекар
Професия:Здравеопазване
Специализация:медицина
Езици:английски
руски
турски
Област:Здравеопазване

Здравеопазване

Контакти

Електронна поща:ademov@parliament.bg
h.ademov@parliament.bg
hasan.ademov@parliament.bg
Уебсайт:Здравеопазване
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .