Движение за права и свободи

47-о Народно събрание

Съществувала от до (7 месеца, 29 дни)


Мустафа Сали Карадайъ

Избран от МИР #30: Шумен

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Йордан Кирилов Цонев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Халил Реджепов Летифов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Хамид Бари Хамид

Избран от МИР #30: Шумен

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Адлен Шукри Шевкед

Избран от МИР #9: Кърджали

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Мукаддес Юсуф Налбант

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Павлин Павлов Кръстев

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Сезгин Юсеин Мехмед

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Александър Несторов Несторов

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ализан Нихат Яхова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ахмед Реджебов Ахмедов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Байрам Юзкан Байрам

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Гюнер Нихат Ахмед

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Делян Славчев Пеевски

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Джейхан Хасанов Ибрямов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Димитър Иванов Аврамов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Елхан Мехмедов Кълков

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ерджан Себайтин Ебатин

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ешереф Кязим Ешереф

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Имрен Исметова Мехмедова

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ихсан Халил Хаккъ

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Марио Киров Рангелов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Мюмюн Сали Мюмюн

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Небие Исмет Кабак

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Петър Пандушев Чобанов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Севим Исмаил Али

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Станислав Димитров Анастасов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Фатме Хасан Рамадан

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Хайри Реджебов Садъков

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Хасан Ахмед Адемов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Цветан Иванов Енчев

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Юсеин Хасанов Вейселов

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .