Юнал Саид Лютфи

Дата на раждане:

Място на раждане: Харманли, България

Семейно положение:женен
Категория професия:друга
международник
Професия:международник
Специализация:турска филология и ориенталистика
Езици:английски
френски
турски
Област:Международни отношения

Лични данни: Дата на раждане: 08.04.1944 г. в гр. Харманли, България Семейно положение: Женен, с две деца Образование 1957 – 1962 Френска езикова гимназия, Варна 1965 – 1970 СУ “Св. Климент Охридски” Турска филология и ориенталистика Професионално развитие 2005 - досега Депутат в 40-тото Народно събрание Заместник-председател на 40-тото Народно събрание Заместник-председател на Комисията по външна политика 2001 - 2005 Депутат в 39-ото Народно събрание Заместник-председател на 39-ото Народно събрание Заместник-председател на Комисията по външна политика, национална сигурност и отбрана Ръководител на парламентарната делегация на Република България в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) През януари 2003 година е избран за заместник-председател на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа Председател на парламентарната група за приятелство България - Кувейт 1997 – 2001 Депутат в 38-ото Народно събрание Заместник-председател на 38-то Народно събрание Заместник-председател на парламентарната група на Обединението за национално спасение Член на Комисията по външна и интеграционна политика Член на Комисията – Съвет по европейски въпроси Член на Централното оперативно бюро на ЦС на Движението за права и свободи Председател на парламентарната група за приятелство България – Кувейт 1994 Депутат в 37-о Народно събрание 1995 - 1997 Заместник-председател на 37-ото Народно събрание 1991 –1994 Депутат в 36-о Народно събрание Председател на Комисията за външна политика 1991 – 2001 Член на постоянната парламентарна делегация на Република България в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) 1990 – 1991 Депутат във Великото народно събрание 1990 – 1996 Заместник-председател на Движението за права и свободи януари 1990 Един от учредителите на Движението за права и свободи в гр. София 1983 – 1990 Зам.-главен редактор на списание “Библиотекар” 1972 – 1983 Началник на отдела за културни връзки с Балканските страни и държавите от Азия и Африка в Министерството на културата Езици Владее френски, турски и английски

Контакти

Електронна поща:vpres5@nt14.parliament.bg
younal.loutfi@parliament.bg
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .