Движение за права и свободи

39-о Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 12 дни)


Ахмед Демир Доган

Избран от МИР #8: Добрич

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лютви Ахмед Местан

Избран от МИР #9: Кърджали

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ремзи Дурмуш Осман

Избран от МИР #9: Кърджали

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Четин Хюсеин Казак

Избран от МИР #28: Търговище

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Юнал Саид Лютфи

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Наим Иляз Наим

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Несрин Мустафа Узун

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Алиосман Ибраим Имамов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Савов Кръстев

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ахмед Юсеин Юсеин

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Джеват Яшар Мехмед

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емел Етем Тошкова

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Исмет Яшаров Саралийски

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Касим Исмаил Дал

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мустафа Зинал Хасан

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хасан Ахмед Адемов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Юнал Тасим Тасим

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кемал Еюп Адил

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Хюсеин Ниязи Чауш

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Расим Муса Сеидахмед

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Осман Ахмед Октай

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Мехмед Мехмед Дикме

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .