Движение за права и свободи

40-то Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 14 дни)


Ахмед Демир Доган

Избран от МИР #9: Кърджали

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Кирилов Цонев

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лютви Ахмед Местан

Избран от МИР #9: Кърджали

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ремзи Дурмуш Осман

Избран от МИР #9: Кърджали

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Росен Златанов Владимиров

Избран от МИР #28: Търговище

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Четин Хюсеин Казак

Избран от МИР #30: Шумен

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Юнал Саид Лютфи

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Метин Мехмедов Сюлейманов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Митхат Сабри Метин

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Алиосман Ибраим Имамов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ариф Сами Агуш

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ахмед Юсеин Юсеин

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Даут Идриз Осман

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ердоан Мустафов Ахмедов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Илкер Ахмедов Мустафов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Камен Костов Костадинов

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Касим Исмаил Дал

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Муса Джемал Палев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Неджми Ниязи Али

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Несрин Мустафа Узун

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Нигяр Сахлим Джафер

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рейхан Ибадула Аблеким

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Фатме Муса Илияз

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Фидел Димитров Беев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Фикрет Хюдаетов Шабанов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хасан Ахмед Адемов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Дамянов Бисеров

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хюсеин Муталиб Хамди

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Юксел Али Хатиб

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Юнал Тасим Тасим

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Юсеин Аптула Джемил

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Янко Александров Янков

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ердинч Илияз Хаджиев

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Филиз Хакъева Хюсменова

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Нахит Джевдет Зия

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Емел Етем Тошкова

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Нихат Тахир Кабил

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .