Движение за права и свободи

41-во Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 8 месеца)


Лютви Ахмед Местан

Избран от МИР #27: Стара Загора

Председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ахмед Демир Доган

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Кирилов Цонев

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Камен Костов Костадинов

Избран от МИР #20: Силистра

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ремзи Дурмуш Осман

Избран от МИР #9: Кърджали

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Юнал Саид Лютфи

Избран от МИР #29: Хасково

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Четин Хюсеин Казак

Избран от МИР #30: Шумен

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Дамянов Бисеров

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Митхат Сабри Метин

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Алиосман Ибраим Имамов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ариф Сами Агуш

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Белгин Фикри Шукри

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Гюнай Хасан Сефер

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Гюнер Фариз Сербест

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Делян Славчев Пеевски

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дурхан Мехмед Мустафа

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Елин Елинов Андреев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емел Етем Тошкова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емил Кирилов Иванов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ердоан Мустафов Ахмедов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Митхат Мехмед Табаков

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Муса Джемал Палев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Неджми Ниязи Али

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Нигяр Сахлим Джафер

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петя Николова Раева

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тунджай Османов Наимов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тунчер Мехмедов Кърджалиев

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хамид Бари Хамид

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Хасан Ахмед Адемов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хасан Илияз Хаджихасан

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Юнал Тасим Тасим

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Янко Александров Янков

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Велков Колев

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Корман Якубов Исмаилов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Касим Исмаил Дал

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Рушен Мехмед Риза

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Бюрхан Илиязов Абазов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .