Движение за права и свободи

42-ро Народно събрание

Съществувала от до (1 година, 2 месеца, 15 дни)


Лютви Ахмед Местан

Избран от МИР #9: Кърджали

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Алиосман Ибраим Имамов

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Кирилов Цонев

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Камен Костов Костадинов

Избран от МИР #6: Враца

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Нигяр Сахлим Джафер

Избран от МИР #18: Разград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тунчер Мехмедов Кърджалиев

Избран от МИР #28: Търговище

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Четин Хюсеин Казак

Избран от МИР #7: Габрово

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Шендоан Ремзи Халит

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Александър Христов Методиев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ахмед Ахмедов Башев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Бюнямин Хюсеин Хасан

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Веселин Вълев Пенев

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Симеонов Горанов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Делян Славчев Пеевски

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дурхан Мехмед Мустафа

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ердинч Исмаил Хайрула

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мехмед Юмер Атаман

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Митхат Сабри Метин

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мустафа Фахри Ахмед

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мустафа Сали Карадайъ

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Невин Халил Хасан

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Симеонов Ангелов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петя Николова Раева

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рушен Мехмед Риза

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тунджай Османов Наимов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ферихан Илиязова Ахмедова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Халил Реджепов Летифов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хами Ибрахимов Хамиев

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Хамид Бари Хамид

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хасан Илияз Хаджихасан

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хюсеин Хасан Хафъзов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Щерьо Щерев Щерев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Янко Александров Янков

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Сергей Манушов Кичиков

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Христо Дамянов Бисеров

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Емил Кирилов Иванов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Хасан Ахмед Адемов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .