Четин Хюсеин Казак

Дата на раждане:

Място на раждане: Търговище, България

Семейно положение:женен
Категория професия:юрист
Професия:юрист
Специализация:право
Езици:английски
френски
руски
турски
Област:Европейско международно право

Контакти

Електронна поща:tchetin@yahoo.com
tchetin@yahoo.com,tchetin.kazak@parliament.bg
tchetin.kazak@parliament.bg
МИР #7: Габрово

43-то Народно събрание

Народен представител ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )
Председател на ПГ ( - )
Секретар на ПГ ( - )
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .