Алиосман Ибраим Имамов

Дата на раждане:

Място на раждане: с. Абланица, България

Семейно положение:женен
Категория професия:преподавател
Професия:преподавател
Специализация:статистика
Езици:английски
руски
Област:Икономика, статистика

Контакти

Електронна поща:aliosman_imamov@yahoo.co.uk
drssoman@unwe.akad.bg
aliosman.imamov@gmail.com
aliosman.imamov@parliament.bg
imamov@parliament.bg
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .