Движение за права и свободи

43-то Народно събрание

Съществувала от до (2 години, 2 месеца, 30 дни)


Мустафа Сали Карадайъ

Избран от МИР #22: Смолян

Председател на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рушен Мехмед Риза

Избран от МИР #8: Добрич

Заместник-председател на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Четин Хюсеин Казак

Избран от МИР #7: Габрово

Заместник-председател на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лютви Ахмед Местан

Избран от МИР #9: Кърджали

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Йордан Кирилов Цонев

Избран от МИР #28: Търговище

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Станислав Димитров Анастасов

Избран от МИР #5: Видин

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тунчер Мехмедов Кърджалиев

Избран от МИР #28: Търговище

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ферихан Илиязова Ахмедова

Избран от МИР #19: Русе

Секретар на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Алиосман Ибраим Имамов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Айхан Ахмед Етем

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Александър Христов Методиев

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ахмед Реджебов Ахмедов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Бюнямин Хюсеин Хасан

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Делян Славчев Пеевски

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Джейхан Хасанов Ибрямов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дурхан Мехмед Мустафа

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ерджан Себайтин Ебатин

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ердинч Исмаил Хайрула

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Илия Янков Илиев

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Камен Костов Костадинов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мехмед Юмер Атаман

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Митхат Сабри Метин

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мустафа Фахри Ахмед

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Невин Халил Хасан

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Пандушев Чобанов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Салиха Хакиф Емин

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хамид Бари Хамид

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Хасан Ахмед Адемов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Янко Александров Янков

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Айдоан Муталиб Али

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Венцислав Йорданов Каймаканов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Мариана Василева Георгиева-Бенчева

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Хюсеин Хасан Хафъзов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Шабанали Ахмед Дурмуш

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Гюнай Хюсмен Хюсмен

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Муса Джемал Палев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .