Джевдет Ибрям Чакъров

Дата на раждане:

Категория професия:лекар
преподавател
Професия:Обща хирургия
Специализация:Обща хирургия
Езици:английски
руски
турски
Област:Обща хирургия

Обща хирургия

Контакти

Електронна поща:djevdet.chakarov@parliament.bg
Уебсайт:Обща хирургия
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни